Vehiculele/Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia
Art. 7. – Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei.
Art. 8. – Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state pot circula în trafic international pe teritoriul României daca îndeplinesc cel putin conditiile tehnice prevazute în Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de România prin Decretul nr. 318/1980.
Art. 9. – (1) Pentru a fi înmatriculate, înscrise si mentinute în circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele se supun inspectiei tehnice.
(2) Inspectia tehnica se efectueaza periodic în statii autorizate, conform legislatiei în vigoare.
(3) Pentru autovehiculele apartinând Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, inspectia tehnica se efectueaza în statii proprii, autorizate potrivit legii.
Art. 10. – (1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, precum si în cazul în care termenul de valabilitate al inspectiei tehnice a expirat.
(2) Starea tehnica a autovehiculelor, remorcilor si tramvaielor care circula pe drumurile publice se verifica de catre politie împreuna cu institutiile abilitate de legislatia în vigoare.