Vehiculele/Inmatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelor din evidenta circulatiei

Art. 11. – Proprietarii de vehicule sunt obligati sa solicite înmatricularea sau înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulatie ori sa ceara radierea lor din evidente.
Art. 12. – (1) Pentru a circula pe drumurile publice vehiculele, cu exceptia bicicletelor, ciclomotoarelor si a celor trase sau împinse cu mâna, trebuie sa fie înmatriculate ori înregistrate, dupa caz, si sa poarte placute de înmatriculare sau de înregistrare, ale caror forme si dimensiuni se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, denumit în continuare regulament.
(2) Tractoarele, precum si vehiculele care nu sunt supuse înmatricularii pot circula pe drumurile publice numai pe traseele si în conditiile stabilite prin regulament. Conducatorii tractoarelor, masinilor si utilajelor autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari sunt obligati sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile prevazute în regulament.
Art. 13. – (1) Autovehiculele si remorcile se înmatriculeaza permanent, temporar sau pentru probe la autoritatea competenta în a carei raza proprietarii sau detinatorii îsi au domiciliul ori resedinta, în conditiile stabilite prin regulament. Autovehiculele care apartin Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne se înregistreaza la aceste ministere si pot, dupa caz, sa fie înmatriculate si la autoritatea competenta.
(2) Autovehiculele si remorcile pot circula pâna la înmatriculare cu numar de ordine provizoriu, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.
(3) Evidenta vehiculelor supuse înmatricularii se tine la unitatea de politie competenta pe raza careia îsi are domiciliul sau resedinta proprietarul.
Art. 14. – Tramvaiele, troleibuzele, precum si vehiculele care, datorita destinatiei lor, nu circula în mod obisnuit pe drumurile publice se înregistreaza de catre consiliile locale în conditiile stabilite în regulament.
Art. 15. – (1) Persoanele care domiciliaza sau îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România si detin autovehicule ori remorci înmatriculate în alte state sunt obligate ca în termen de 90 de zile sa le înmatriculeze în circulatie în România.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) se calculeaza:
a) de la data intrarii în tara a autovehiculului ori remorcii, pentru persoanele care domiciliaza sau care au resedinta în România;
b) de la data stabilirii domiciliului ori resedintei, pentru persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România.
(3) Pentru cetatenii straini ai statelor cu care România a încheiat întelegeri bilaterale termenul prevazut la alin. (1) se poate prelungi în conditiile stabilite în aceste întelegeri.
Art. 16. – (1) La data înmatricularii sau înregistrarii unui vehicul autoritatea competenta elibereaza un certificat de înmatriculare ori de înregistrare, dupa caz, precum si placute cu numere de înmatriculare sau de înregistrare.
(2) Este interzisa punerea în circulatie a unui vehicul care nu are montate placute cu numere de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competenta.
Art. 17. – Inmatricularea sau înregistrarea unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, în cazul în care aceasta operatiune s-a facut cu încalcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.
Art. 18. – (1) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor se face la autoritatea care a efectuat înmatricularea si înregistrarea, astfel:
a) la cererea proprietarului;
b) la trecerea vehiculelor în proprietatea altei persoane;
c) la schimbarea domiciliului sau sediului proprietarului pe raza altei unitati de politie judetene sau a municipiului Bucuresti;
d) la scoaterea definitiva din România a autovehiculelor sau remorcilor;
e) în cazul schimbarii caroseriei sau sasiului autovehiculelor.
(2) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurator se poate face în baza hotarârii instantei de judecata, conform legii, de catre autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea.
(3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.
Art. 19. – (1) Inmatricularea, înregistrarea si radierea din evidenta a vehiculelor se fac în conditiile stabilite prin regulament.
(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatricularii sau înregistrarii se stabilesc prin instructiuni comune ale Ministerului de Interne si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.