Transportul marfurilor sau produselor periculoase

 

Art. 217. – Autovehiculul care transporta marfuri sau produse periculoase trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice si de agreare stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.
Art. 218. – Transportul marfurilor sau produselor periculoase se efectueaza numai pe traseele stabilite de autoritatea competenta si se comunica politiei din localitatile pe raza carora se deruleaza transportul.
Art. 219. – (1) Marfurile si produsele periculoase se transporta numai cu autovehicule special amenajate, purtând semne distinctive de identificare si în conditiile stabilite prin normele legale în vigoare.
(2) Marfurile si produsele prevazute la alin. (1) pot fi însotite pe tot parcursul de persoane care sa cunoasca bine caracteristicile acestora, iar conducatorul trebuie sa aiba asupra sa documentele de transport prevazute de lege si sa cunoasca normele referitoare la transportul si la manipularea încarcaturii.
(3) In cabina autovehiculului care transporta marfuri sau produse periculoase pot fi transportate numai persoanele autorizate.
(4) Daca din cauza deteriorarii ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împrastie pe drum, conducatorul este obligat sa opreasca imediat, sa ia masuri de avertizare a celorlalti conducatori care circula pe drumul public si a persoanelor din jur, sa semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la îndemâna si sa anunte administratorul drumului sau cea mai apropiata unitate de politie.
Art. 220. – Se interzice conducatorului de autovehicul care transporta marfuri sau produse periculoase:
a) sa provoace socuri autovehiculului în mers;
b) sa fumeze în timpul mersului ori sa aprinda foc la oprire sau stationare, la o distanta mai mica de 50 m de autovehicul;
c) sa lase autovehiculul si încarcatura fara supravegherea sa, a însotitorului ori a unei alte persoane calificate;
d) sa remorcheze un vehicul ramas în pana;
e) sa urmeze alte trasee sau sa stationeze în alte locuri decât cele stabilite, precum si pe partea carosabila a drumului pe timp de noapte;
f) sa transporte alte încarcaturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;
g) sa permita prezenta în autovehicul a altor persoane, cu exceptia celuilalt conducator, a însotitorilor sau a celor care încarca ori descarca marfurile sau produsele transportate;
h) sa intre pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;
i) sa pastreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confectionate în acest scop.