Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce

Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune:

  1. pentru o perioada de 30 de zile daca titularul permisului de conducere a savârsit contraventii care cumuleaza 15 puncte de penalizare;
  2. pentru o perioada de 60 de zile daca titularul permisului de conducere cumuleaza, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare în urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce;

În cazul în care conducatorul de autovehicul sau tramvai savârseste, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o fapta care atrage suspendarea, perioada de suspendare se majoreaza cu înca 30 de zile.

Hotarârea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se comunica titularului de catre serviciul politiei rutiere, care îl are în evidenta contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatarii ultimei contraventii.

Punctele de penalizare se anuleaza la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatarii contraventiei.

Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce anuleaza toate punctele de penalizare acumulate pâna în acel moment.

Contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau, dupa caz, are resedinta, în termen de 5 zile de la primirea înstiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere.

Neprezentarea contravenientului în termenul prevazut la alin.precedent, în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la lit.a) si b).

La cererea motivata a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful politiei rutiere al judetului sau al municipiului Bucuresti pe raza careia a fost savârsita fapta ori de catre seful politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Române, dar nu mai putin de 30 de zile, în conditiile prevazute în regulament.

În cazurile în care a fost încalcata o regula de circulatie care atrage, ca sanctiune contraventionala complementara, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie sa se prezinte, obligatoriu, conform convocarii, pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie.

În cazul nepromovarii testului de cunoastere a regulilor de circulatie, perioada de suspendare se prelungeste pâna la promovarea testului.

Precizam ca sanctiunea contraventionala complementara de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se aplica si instructorului auto atestat aflat în procesul de instruire practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfasurarii probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere