Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia

 

Art. 9. – (1) Pentru a circula pe drumurile publice, autovehiculele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie în buna stare de functionare si sa îndeplineasca conditiile tehnice stabilite de autoritatea competenta din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) Pentru a fi înregistrate, vehiculele apartinând Ministerului de Interne sau Ministerului Apararii Nationale trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice stabilite prin norme metodologice elaborate de aceste ministere, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
Art. 10. – (1) Pentru a putea fi mentinute în circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele se inspecteaza periodic din punct de vedere tehnic, în conditiile stabilite prin norme metodologice ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele carora le-au fost efectuate reparatii capitale si cele care, în urma unor evenimente, au avut avarii grave la mecanismul de directie, instalatia de frânare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.
Art. 11. – Inspectia tehnica se efectueaza în statii autorizate de catre autoritatea competenta din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, iar termenul pâna la care trebuie efectuata urmatoarea inspectie tehnica se consemneaza în anexa certificatului de înmatriculare sau înregistrare, în functie de categoria vehiculului, potrivit legii.
Art. 12. – (1) Autovehiculele care transporta încarcaturi periculoase trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice si de agreare, stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.
(2) Conducatorii autovehiculelor prevazute la alin. (1) trebuie sa posede atestat profesional specific transportului pe care-l efectueaza.