Semnalizarea rutiera

 

Art. 75. – Semnalizarea rutiera se realizeaza prin semnale luminoase, indicatoare si marcaje, precum si prin alte mijloace prevazute în prezentul regulament.
Art. 76. – (1) Persoanele care folosesc drumurile publice trebuie sa se conformeze semnificatiei semnalelor luminoase, indicatoarelor, marcajelor, precum si semnalelor agentilor care dirijeaza circulatia si ale conducatorilor de vehicule.
(2) Ordinea de prioritate între regulile de circulatie, diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutiera si semnalele agentului care dirijeaza circulatia este urmatoarea:
a) semnalele speciale de avertizare luminoasa si/sau sonora;
b) semnalele politistului;
c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;
d) semnalele luminoase;
e) indicatoarele;
f) marcajele;
g) regulile de circulatie.
Art. 77. – (1) Mijloacele de semnalizare rutiera si echipamentele destinate sigurantei circulatiei se instaleaza si/sau se aplica de administratorul drumului public, cu acordul politiei.
(2) Semnificatia, precum si dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma, simbolul, culoarea si conditiile de executie, amplasarea, instalarea si aplicarea acestora sunt stabilite prin standarde de stat.