Semnalizarea rutiera

Art. 30. – (1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:
a) semnalele luminoase;
b) indicatoarele;
c) marcajele.
(2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie într-un sistem unitar si coerent, se realizeaza si se instaleaza astfel încât sa fie observate cu usurinta si din timp de catre cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie în deplina concordanta între ele si într-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.
(3) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum si orice alte dispozitive speciale de acest fel se executa, se instaleaza si se întretin prin grija administratorului drumului public. Instalarea acestora se executa numai cu acordul prealabil al politiei.
(4) Semnalizarea si presemnalizarea intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se executa, se instaleaza si se întretin de catre administratorul fiecarui drum.
(5) Indicatoarele de reglementare a prioritatii de trecere si semnalele cu lumini albe si alternativ-intermitente, precum si de avertizare sonora de la trecerile la nivel cu calea ferata se instaleaza si se întretin de administratorii cailor ferate.
(6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi însotite si de dispozitive speciale de avertizare.
(7) Se interzic:
a) amplasarea, în zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari, care sunt de natura sa stânjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, punând în pericol siguranta circulatiei;
b) lipirea de afise, inscriptii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.
Art. 31. – Ordinea de prioritate între diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutiera si semnalele agentilor de circulatie este urmatoarea:
a) semnalele speciale de avertizare, luminoase si/sau sonore;
b) semnalele si indicatiile agentului de politie rutiera;
c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;
d) semnalele luminoase;
e) indicatoarele;
f) marcajele.
Art. 32. – (1) Semnalele speciale luminoase de avertizare sunt:
a) lumina rosie, care poate fi folosita numai de catre autovehiculele apartinând politiei si pompierilor;
b) lumina albastra, care poate fi folosita doar de catre autovehiculele apartinând politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale si de cele destinate controlului circulatiei vehiculelor din parcul propriu sau care însotesc coloane militare, de cele ale unitatilor speciale ale Serviciului Român de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, de cele ale Ministerului Justitiei – Directia Generala a Penitenciarelor, precum si de cele ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public si ale Parchetului National Anticoruptie, atunci când se deplaseaza în actiuni de interventie sau în misiuni care au caracter de urgenta;
c) lumina galbena, care poate fi folosita de catre autovehiculele cu gabarite sau mase depasite ori care însotesc asemenea autovehicule, de cele care transporta substante periculoase, de cele destinate întretinerii, repararii sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii autovehiculelor ramase în pana, precum si de tractoarele sau utilajele agricole.
(2) Inspectoratul General al Politiei Române poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale sonore de avertizare montate pe autovehiculele apartinând unor institutii, în conditiile stabilite prin regulament.
(3) Mijloacele speciale sonore de avertizare sunt echipamente ce se instaleaza numai pe autovehiculele prevazute la alin. (1) lit. a) si b).
(4) Pe autovehiculele apartinând politiei pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile.
(5) Conditiile de folosire a semnalelor de avertizare, luminoase si/sau sonore, se stabilesc prin regulament.
Art. 33. – (1) Semnalizarea si amenajarile rutiere de pe drumurile publice situate în vecinatatea unitatilor de învatamânt, pietelor, târgurilor si spitalelor sunt obligatorii si se efectueaza de catre administratorul drumului respectiv.
(2) Semnalizarea sectoarelor de drum pe care se executa lucrari este obligatorie si se efectueaza de catre executantul lucrarilor astfel încât sa se asigure deplasarea în siguranta a tuturor participantilor la trafic.
(3) Semnalizarea si amenajarile rutiere se realizeaza în conditiile stabilite prin regulament.
Art. 34. – Conditiile de circulatie pe viaducte si în tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament.