Semnalele conducatorilor de vehicule

Art. 44. – (1) Pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi mijloacele de avertizare sonora si luminoasa, montate prin constructie si omologate, în conditiile stabilite prin regulament.
(2) Se interzice detinerea în autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa specifice autovehiculelor prevazute la art. 32 alin. (1).