Sanctiuni contraventionale. Amenzi contraventionale si puncte de penalizare

 

Art. 226. – Constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 20, art. 22 alin. (2) si (3), art. 44 alin. (1) si (2), art. 50 alin. (1) si alin. (2) lit. b) si g), art. 68, art. 92, art. 102 alin. (3), art. 113 alin. (2), art. 126 alin. (1) si (2), art. 127 alin. (3), art. 133, art. 142 alin. (1) si (2), art. 144, art. 146, art. 147, art. 153 alin. (1), (2) si (4)-(6), art. 160, art. 161, art. 171 alin. (1) si (2), art. 178, art. 180 pct. 1-5, 12, 15, 16 si 18, art. 181 pct. 5, 12 si 14, art. 184, art. 185, art. 197 alin. (3) si (4), art. 198, art. 204, art. 205, art. 207-209 si art. 212, cu avertisment sau cu amenda de la 500.000 lei la 700.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 17-19, art. 42, art. 50 alin. (2) lit. e), art. 51 alin. (2), art. 65 alin. (2), art. 66 alin. (2), art. 82 alin. (2), art. 84 alin. (1), art. 87 alin. (2), art. 106 alin. (2)-(4), art. 117 alin. (1) lit. c) si d), art. 125, art. 127 alin. (2), art. 130-132, art. 134, art 135 alin. (2) teza a 2-a si alin. (3), art. 136, art. 137 alin. (1)-(3), art. 138-140, art. 143 alin. (1) si (3), art. 145, art. 154 alin. (1), art. 157, art. 158, art. 163, art. 164, art. 165, art. 173, art. 176 alin. (1), art. 179, art. 180 pct. 8, 10, 11 si 14, art. 181 pct. 2, 3, 7, 8, 9, 13, 17 si 19, art. 188, art. 189, art. 190 alin. (1) lit. b)-d) si alin. (2)-(4), art. 191 alin. (2), art. 192, art. 194 alin. (1), (2) si (4), art. 195, art. 197 alin. (5), art. 200-202, art. 211 si art. 215, cu avertisment sau cu amenda de la 600.000 lei la 800.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (1), art. 67 alin. (2), art. 82 alin. (3), art. 87 alin. (1), art. 88, art. 117 alin. (2), art. 127 alin. (1), art. 128, art. 135 alin. (4), art. 137 alin. (4), art. 162, art. 174, art. 177 alin. (1), art. 180 pct. 6, 9, 13 si 17, art. 181 pct. 4, 6, 10, 11, 15, 16 si 18, art. 183, art. 187, art. 197 alin. (1), art. 210, art. 213, art. 214 si art. 216, cu amenda de la 700.000 lei la 1.000.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 14, art. 40 lit. b), art. 49, art. 50 alin. (2) lit. h), art. 74, art. 83 alin. (2), art. 119 alin. (3), art. 120 alin. (2), art. 143 alin. (2), art. 175, art. 180 pct. 7 si art. 222 alin. (1), (2), (5) si (6), cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;
e) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), art. 31 alin. (1) si (2), art. 37, art. 39 alin. (4), art. 47 alin. (1), art. 50 alin. (2) lit. a), c), f) si i), art. 67 alin. (1), art. 117 alin. (1) lit. a) si b), art. 120 alin. (1), art. 135 alin. (1), art. 167, art. 170 alin. (2), art. 171 alin. (3), art. 176 alin. (2), art. 193 si art. 223, cu amenda de la 1.500.000 lei la 5.000.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 7, art. 50 alin. (2) lit. d), art. 55 alin. (2), art. 120 alin. (3), art. 121, art. 149-152, art. 170 alin. (1) si art. 172 alin. (2), cu amenda de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei.
Art. 227. – (1) Savârsirea de catre conducatorii de autovehicule si tramvaie a contraventiilor prevazute în prezentul regulament sau în ordonanta de urgenta atrage, pe lânga sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:
a) pentru fiecare dintre contraventiile prevazute la art. 226 lit. c), 2 puncte de penalizare;
b) pentru fiecare dintre contraventiile prevazute la art. 226 lit. d) din prezentul regulament si pentru cea de la art. 91 lit. c) din ordonanta de urgenta, 3 puncte de penalizare;
c) pentru fiecare dintre contraventiile prevazute la art. 226 lit. e) din prezentul regulament si cea de la art. 90 lit. c) din ordonanta de urgenta, 4 puncte de penalizare;
d) pentru fiecare dintre contraventiile prevazute la art. 226 lit. f), 6 puncte de penalizare, cu exceptia contraventiei savârsite prin încalcarea prevederilor art. 7.
(2) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce atrage anularea punctelor de penalizare cumulate pâna la data savârsirii faptei pentru care s-a dispus sanctiunea contraventionala complementara.
Art. 228. – (1) Neîndeplinirea de catre administratorii drumurilor publice ori de catre executantii de lucrari pe acestea si, dupa caz, de catre administratorii cailor ferate a obligatiilor ce le revin potrivit dispozitiilor art. 5, art. 30 alin. (3), (4) si (5), art. 33 alin. (1) si (2), art. 48 alin. (2), art. 51 si art. 65 alin. (2) din ordonanta de urgenta si ale art. 2, art. 3 alin. (2), (3) si (4), art. 4, art. 5, art. 6, art. 41 alin. (3), art. 97 alin. (1) si (4), art. 100 alin. (2), art. 108-110, art. 111 alin. (1), art. 113 alin. (1), art. 115, art. 155 alin. (2), art. 159, art. 172 alin. (1) si art. 197 alin. (2) din prezentul regulament constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.
(2) Cu amenda prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si detinerea în autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare luminoasa sau sonora, cu exceptia autovehiculelor prevazute la art. 32 alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si a mijloacelor tehnice de detectare a aparatelor radar sau a dispozitivelor antiradar.
Art. 229. – (1) Contraventiilor prevazute la art. 226 si 228 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contraventie ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 226 si 228, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.