Retinerea permisului de conducere

 

Art. 230. – Permisul de conducere se retine în urmatoarele situatii:
a) când titularul a cumulat cel putin 15 puncte de penalizare într-un an;
b) când titularul a cumulat cel putin 10 puncte de penalizare în decurs de 6 luni de la data expirarii duratei de suspendare;
c) când titularul se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1), (3) si (4) si la art. 81 alin. (1) din ordonanta de urgenta;
d) când titularul acestuia a savârsit una dintre infractiunile prevazute la art. 178 sau 184 din Codul penal, daca acestea au fost comise ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice;
e) când prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva împotriva titularului acestuia s-a dispus interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. c) ori art. 112 lit. c) din Codul penal;
f) când fapta conducatorului de autovehicul sau tramvai a fost urmarita ca infractiune prevazuta de ordonanta de urgenta, iar procurorul sau instanta de judecata a dispus înlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute la art. 91 din Codul penal;
g) detinatorul nu a preschimbat permisul de conducere, emis anterior datei de 1 decembrie 1996, cu ultimul model aflat în uz;
h) la schimbarea numelui ori a domiciliului titularului;
i) când titularul a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice de catre o institutie medicala autorizata;
j) când prezinta modificari, stersaturi, adaugari ori se afla, în mod nejustificat, asupra altei persoane;
k) când este deteriorat;
l) când titularul a savârsit una dintre contraventiile prevazute la art. 231.
Art. 231. – (1) Permisul de conducere se retine de catre politie o data cu constatarea faptei, potrivit art. 98 lit. d) din ordonanta de urgenta, în urmatoarele cazuri:
a) conducerea unui autovehicul sau tramvai sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor ori produselor stupefiante sau medicamentelor cu efecte similare acestora, daca este constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate;
b) conducerea vehiculului cu defectiuni tehnice grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de directie, daca sunt constatate de politie împreuna cu specialistii institutiilor abilitate;
c) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate;
d) nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferata prevazute la art. 170 alin. (1) lit. a) si b) din prezentul regulament;
e) nerespectarea semnalelor politistilor la trecerea coloanelor oficiale sau intercalarea ori atasarea la o astfel de coloana;
f) neoprirea la semnalul regulamentar al politistului, în scopul sustragerii de la control, daca a fost necesara urmarirea pentru oprire;
g) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului, a regulilor privind prioritatea de trecere ori a celor de depasire, daca prin aceasta s-a produs un accident.
h) neanuntarea si/sau neprezentarea la unitatea de politie competenta, în 48 de ore de la implicarea într-un accident, daca acesta a avut ca urmare pagube materiale.
(2) O data cu retinerea permisului de conducere, titularului i se elibereaza o dovada înlocuitoare cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (1) lit. a), b), e), f) si h), când aceasta e elibereaza fara drept de circulatie.
Art. 232. – (1) In cazul producerii unui accident de circulatie în urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori sanatatii uneia sau mai multor persoane sau distrugerea unuia sau mai multor vehicule, permisul de conducere se retine o data cu constatarea faptei, titularului acestuia eliberându-i-se o dovada înlocuitoare fara drept de circulatie, daca din primele cercetari rezulta ca evenimentul s-a produs din cauza nerespectarii de catre acesta a unei reguli de circulatie.
(2) Permisul de conducere nu se retine în cazurile prevazute la alin. (1), daca din primele cercetari rezulta ca titularul acestuia nu a încalcat nici o regula de circulatie.
(3) In cazurile prevazute de art. 81 alin. (1) din ordonanta de urgenta permisul de conducere se retine de catre politie o data cu identificarea autorului, iar în situatia în care împotriva titularului s-a luat masura de siguranta prevazuta la art. 112 lit. c) din Codul penal ori pedeapsa complementara prevazuta la art. 64 lit. c) din Codul penal, pe data luarii la cunostinta despre hotarâre de catre politie conducatorului de autovehicule i se elibereaza dovada înlocuitoare fara drept de circulatie.
Art. 233. – (1) In situatia savârsirii unor fapte ce întrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni la regimul circulatiei care atrag sanctiunea contraventionala complementara de anulare a permisului de conducere, cu exceptia celor prevazute la art. 77 alin. (2) si (3), art. 78 alin. (3), art. 79 alin. (1) si (4), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (1) si la art. 84 alin. (3) din ordonanta de urgenta, politistul retine permisul de conducere, eliberând titularului o dovada înlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.
(2) Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei specializate, din 30 în 30 de zile, în baza unui document eliberat de procurorul care efectueaza urmarirea penala sau de cel care exercita supravegherea cercetarii penale, pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti, iar în cursul judecatii, de catre instanta sesizata cu judecarea cauzei.
Art. 234. – Dovada înlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile si în situatiile prevazute la art. 230 lit. g), h) si k).
Art. 235. – Conducatorului de autovehicul sau tramvai care a încalcat o regula de circulatie pentru care se dispune sanctiunea contraventionala complementara de retinere a permisului de conducere în vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce si care prezinta la control dovada înlocuitoare a acestuia pentru o fapta savârsita anterior, aflata în termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentata si i se elibereaza o noua dovada, cu valabilitate pâna la 15 zile, fara a se depasi însa termenul de valabilitate al primei dovezi.