Retinerea certificatului de inmatriculare sau inregistrare

 

Art. 237. – (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare al autovehiculelor si tramvaielor se retine în urmatoarele situatii:
a) inspectia tehnica periodica a expirat;
b) în autovehicul este instalat un mijloc tehnic de detectare a prezentei aparatelor radar sau dispozitiv antiradar;
c) autovehiculul are montate mijloace speciale de avertizare luminoasa si sonora, cu încalcarea prevederilor legale;
d) nerespectarea regulilor referitoare la transportul produselor periculoase;
e) avariile existente la autovehicul nu au fost reparate în termenul prevazut la art. 181 pct. 19;
f) dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute în normele tehnice în vigoare, sunt defecte sau lipsa, farurile nu sunt reglate sau sunt montate alte dispozitive decât cele omologate;
g) sistemele de frânare sunt defecte;
h) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise;
i) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevazute în cartea de identitate a autovehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa;
j) zgomotul în mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul;
k) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
l) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;
m) autovehiculul are montate dispozitive sau accesorii neomologate de autoritatea competenta;
n) autovehiculul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise, reclame publicitare sau înscrisuri de natura a conferi libera trecere, acces sau prioritate în circulatia pe drumurile publice;
o) autovehiculul are aplicate folii sau accesorii pe parbriz, luneta ori geamurile laterale, care restrâng sau estompeaza vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât si din exterior, sau care împiedica ori diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de înmatriculare;
p) autovehiculul prezinta scurgeri de carburant sau lubrifiant;
r) placutele cu numerele de înmatriculare sau înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;
s) datele din certificatul de înmatriculare sau înregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;
t) vehiculul nu a fost radiat din circulatie în conditiile prezentului regulament, caz în care se retin si placutele cu numerele de înmatriculare. Acestea se remit titularului certificatului de înmatriculare;
u) detinatorul nu face dovada încheierii asigurarii auto de raspundere civila;
v) în cazul nerespectarii prevederilor art. 39 alin. (4);
w) detinatorul nu a preschimbat certificatul de înmatriculare, emis anterior datei de 1 ianuarie 1998, cu ultimul model aflat în uz.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) certificatul de înmatriculare nu se retine daca conducatorul autovehiculului sau tramvaiului remediaza pe loc deficientele constatate, caz în care se aplica numai sanctiunea contraventionala.
(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-e), g), h), p), r), t) si u), în locul certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se elibereaza dovada înlocuitoare fara drept de circulatie.
Art. 238. – Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie detinatorului vehiculului la încetarea motivului pentru care documentul a fost retinut.
Art. 239. – Când conducatorul este depistat în traffic conducând un vehicul având dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare fara valabilitate sau cu valabilitatea expirata, politistul aplica si masura retinerii placutelor cu numerele de înmatriculare sau înregistrare, pâna la încetarea motivului pentru care documentul a fost retras.
Art. 240. – (1) Pentru cazurile prevazute la art. 237 lit. d) politistul ia masuri pentru parcarea autovehiculului în cel mai apropiat spatiu amenajat, retinând certificatul de înmatriculare si placile cu numarul de înmatriculare sau înregistrare.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) politistul este obligat sa anunte de îndata unitatea de politie din care face parte pentru a se stabili, împreuna cu unitatile de pompieri si de aparare civila, destinatia finala pentru parcarea autovehiculului.