Retinerea atestatului profesional

 

Art. 236. – (1) Atestatul profesional se retine atunci când se constata faptul ca valabilitatea acestuia a expirat.
(2) Retinerea atestatului profesional se dispune de catre agentul constatator si se trimite autoritatii care l-a eliberat.
(3) Retinerea atestatului se consemneaza în procesul-verbal de constatare a contraventiei.