Restituirea permisului de conducere

 

Art. 243. – Permisul de conducere se restituie titularului, la cererea acestuia, când a intervenit una dintre situatiile prevazute de art. 100 din ordonanta de urgenta.
Art. 244. – Permisul de conducere se restituie titularului de catre autoritatea competenta pe raza careia îsi are domiciliul sau resedinta, în cazul strainilor, când perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce a expirat. In aceasta situatie titularul permisului de conducere intra în posesia documentului prezentând dovada înlocuitoare a acestuia, în original, precum si actul de identitate.
Art. 245. – (1) Permisul de conducere se restituie titularului de catre autoritatea competenta care a retinut documentul:
a) când, în conditiile art. 88 alin. (4) din ordonanta de urgenta, s-a hotarât ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda;
b) la încetarea masurii de siguranta prevazute la art. 112 lit. c) din Codul penal;
c) în baza ordonantei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau încetarea urmaririi penale;
d) la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti prin care s-a dispus achitarea;
e) la încetarea motivelor pentru care s-a dispus retragerea documentului.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) cererea de restituire a permisului de conducere trebuie sa fie însotita de documente care sa ateste una dintre situatiile pentru care se restituie documentul, de dovada înlocuitoare a acestuia si de actul de identitate al solicitantului.
(3) Permisul de conducere se restituie si în cazul în care contravenientul a exercitat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în conditiile prevazute de lege, iar instanta de judecata nu a solutionat cauza ori hotarârea judecatoreasca a ramas definitiva dupa 1 an de zile de la introducerea plângerii, situatii în care intervine termenul de prescriptie a executarii sanctiunii.