Radierea din circulatie a vehiculelor

 

Art. 47. – (1) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligati sa solicite radierea din evidenta a acestora, în termen de 30 de zile, în urmatoarele cazuri:
a) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane;
b) la schimbarea domiciliului sau sediului în raza de competenta a altei unitati administrativ-teritoriale decât aceea unde vehiculul este înmatriculat sau înregistrat;
c) la scoaterea definitiva din România a autovehiculului sau remorcii;
d) când vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumul public si daca fac dovada ca acesta este dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii.
(2) In cazul furtului, radierea din circulatie se efectueaza dupa 90 de zile de la data înregistrarii plângerii, la solicitarea proprietarului.
(3) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiaza în baza ordonantei motivate a procurorului sau a încheierii instantei de judecata.
(4) Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia daca nu mai doreste sa-l pastreze în circulatie, cu conditia depozitarii lui în alte spatii decât cele apartinând domeniului public.
(5) Se radiaza din oficiu vehiculul abandonat ori fara stapân, în conditiile prevazute de lege, precum si vehiculul care a apartinut unei persoane juridice desfiintate si pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioada mai mare de 3 ani.
(6) Radierea se comunica în termen de 30 de zile, de catre autoritatea care a efectuat-o, administratiei financiare competente, potrivit legii.
Art. 48. – Radierea se face pe baza depunerii certificatului si placutelor cu numere de înmatriculare, a cartii de identitate a autovehiculului, a fisei de înmatriculare cu viza administratiei financiare competente, precum si a documentelor care atesta faptul ca a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 47 alin. (1)-(5).

SECTIUNEA a 3-a
Obligatiile detinatorilor de vehicule
Art. 49. – Detinatorii de vehicule sunt obligati sa comunice, la cererea politiei, identitatea persoanelor carora le-au încredintat vehiculele pentru a fi conduse pe drumurile publice, în cazul în care aceste persoane au savârsit infractiuni sau au comis contraventii.
Art. 50. – (1) Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul sau resedinta în România, este obligat:
a) sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b) sa solicite Regiei Autonome “Monitorul Oficial” publicarea pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înmatriculare;
c) sa solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus;
d) sa depuna imediat, la autoritatea emitenta, originalul certificatului de înmatriculare, daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia;
e) sa prezinte vehiculul pentru a fi supus inspectiei tehnice la termenul si în conditiile prevazute de lege.
(2) Persoanele juridice detinatoare de vehicule au, pe lânga cele prevazute la alin. (1), si urmatoarele obligatii:
a) sa verifice starea tehnica a vehiculelor, sa faca mentiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu si sa nu permita iesirea în circulatie a celor care nu îndeplinesc conditiile tehnice;
b) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleaca în cursa;
c) sa nu permita conducerea vehiculului de catre persoane care nu poseda permis de conducere corespunzator sau atestat profesional;
d) sa nu permita conducatorilor de vehicule sa plece în cursa sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuata de oboseala;
e) sa tina seama de observatiile facute de politisti sau de conducatorii de vehicule în foaia de parcurs;
f) sa anunte imediat politia despre orice accident savârsit de conducatorii de vehicule proprii;
g) sa instaleze la intrarile si iesirile din garaje si depouri indicatoare de prevenire;
h) sa verifice respectarea timpilor de repaus si de odihna, precum si a regimului legal de viteza, prin citirea înregistrarilor aparatelor prevazute la art. 259;
i) sa asigure prin mijloace proprii testarea anuala a calificarii conducatorilor de autovehicule în scopul însusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale ce reglementeaza circulatia pe drumurile publice.
Art. 51. – (1) Detinatorii de autovehicule pot monta pe acestea sisteme antifurt.
(2) Se interzice montarea pe autovehicule a sistemelor antifurt sonore care se declanseaza la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul. Durata semnalului nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca pragul fonic prevazut în reglementarile legale în vigoare.