Obtinerea unui nou permis de conducere
Art. 249. – Persoana al carei permis de conducere a fost anulat se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, daca îndeplineste conditiile prevazute la art. 103 din ordonanta de urgenta.
Art. 250. – Dosarul de examinare trebuie sa cuprinda, pe lânga documentele prevazute la art. 57:
a) cererea de prezentare la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat;
b) copia hotarârii judecatoresti ramase definitiva;
c) dovada ca a absolvit un curs de legislatie rutiera si conduita preventiva organizat de o scoala de conducatori de autovehicule autorizata.