Norme generale

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE DIRECTIA POLITIEI RUTIERE

INFORMARE
cu privire la istoricul si principalele noutati cuprinse în Legea nr.49/2006 de aprobare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.246/20.03.2006

PRINCIPALELE NOUTATI
prevazute în proiectul Legii de aprobare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

A. Norme generale
– Se interzice amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, în parcarile amenajate sau pe partea carosabila, în conditiile în care acestea ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.
– În circulatia pe drumurile publice, se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si în alte autovehicule decât cele au regim de circulatie prioritara, precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna functionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului
– Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa foloseasca luminile de întâlnire pe toata durata deplasarii acestora pe drumurile publice

– În circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si cele nationale europene (E), conducatorii de autovehicule sunt obligati sa foloseasca si în timpul zilei luminile de întâlnire.
– Conducatorii autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sunt obligati sa poarte echipament de protectie-avertizare florescent-
reflectorizant atunci când parasesc vehiculul si se afla pe partea carosabila a drumului public.
– Viteza maxima admisa în afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica decât viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator.
– Viteza maxima admisa pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de 40 km/h în localitati, iar în afara localitatilor de 70 km/h.
– Viteza maxima admisa în afara localitatilor pentru autovehiculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectueaza pregatirea practica în vederea obtinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica decât viteza maxima admisa pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.
– Este interzisa desfasurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera. (infractiune)
– Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora sau nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere, poarta întreaga raspundere a accidentarii lor, în conditiile în care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector.
– Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare si retragerea placutelor cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovada fara drept de circulatie.
– Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin.(2) politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului.
– Conducatorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afla în procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autoritatii competente în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile sau subcategoriile acestuia, implicat într-un accident de circulatie le este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea evenimentului si pâna la testarea concentratiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. (infractiune)
– În situatia în care nu sunt respectate dispozitiile alin.(1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului