Indicatoarele

 

Art. 96. – (1) Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:
a) de avertizare;
b) de reglementare, care pot fi:
1. de prioritate;
2. de interzicere sau restrictie;
3. de obligare;
c) de orientare si informare.
(2) Indicatoarele pot fi însotite de panouri cu semne aditionale.

Art. 97.
– (1) Indicatoarele se instaleaza, de regula, pe partea dreapta a sensului de mers. In cazul în care conditiile locale împiedica observarea din timp a indicatoarelor de catre conducatorii carora li se adreseaza, ele se pot instala ori repeta pe partea stânga, în zona mediana a drumului, pe un refugiu ori spatiu interzis circulatiei vehiculelor, deasupra partii carosabile sau de cealalta parte a intersectiei, în loc vizibil pentru toti participantii la trafic.
(2) Indicatoarele pot fi însotite de panouri cu semne aditionale continând inscriptii sau simboluri care le precizeaza, completeaza ori limiteaza semnificatia.
(3) Semnele aditionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, daca întelegerea semnificatiei acestora nu este afectata.
(4) Pentru a fi vizibile pe timp de noapte, indicatoarele trebuie sa fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.

Art. 98.
– (1) Semnificatia unui indicator este valabila pe întreaga latime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza.
(2) Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lor este valabila numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.
(3) Semnificatia indicatoarelor de avertizare începe din dreptul locului sau sectorului periculos pe care îl semnalizeaza si înceteaza imediat dupa acesta.
(4) Semnificatia indicatoarelor de interzicere sau restrictie începe sau este aplicabila din dreptul acestor indicatoare. In lipsa unei semnalizari care sa precizeze lungimea sectorului pe care se aplica reglementarea ori a unor indicatoare care sa anunte sfârsitul interdictiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare înceteaza în intersectia cea mai apropiata. Când indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate împreuna cu indicatorul ce anunta intrarea într-o localitate, semnificatia lor este valabila pe drumul respectiv, cu exceptia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.

Art. 99.
– Pentru informatii, avertizari sau reguli de circulatie aplicabile temporar, se folosesc aceleasi indicatoare ca în semnalizarea permanenta, însa simbolurile vor fi aplicate pe fond galben.

SECTIUNEA a 3-a
Marcajele

Art. 100.
– (1) Marcajele servesc la organizarea circulatiei, avertizarea sau îndrumarea participantilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreuna cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completeaza, le întaresc sau le precizeaza semnificatia.
(2) Marcajele aplicate pe drumurile publice neiluminate trebuie sa fie reflectorizante sau însotite de dispozitive reflectorizante, atunci când se adreseaza conducatorilor vehiculelor aflate în miscare.

Art. 101.
– Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:
a) longitudinale, care pot fi:
1. de separare a sensurilor de circulatie;
2. de delimitare a benzilor de circulatie;
3. de delimitare a partii carosabile;
b) transversale, care pot fi:
1. de oprire;
2. de cedare a trecerii;
3. de traversare pentru pietoni;
4. de traversare pentru biciclisti;
c) alte marcaje, care pot fi:
1. diverse:
1.1. de ghidare;
1.2. pentru spatii înguste;
1.3. pentru spatii interzise;
1.4. pentru interzicerea stationarii;
1.5. pentru statii de autobuze, troleibuze, taximetre;
1.6. pentru locurile de parcare;
2. laterale:
2.1. pe lucrari de arta (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin etc.);
2.2. pe parapete;
2.3. pe stâlpi si copaci aflati pe platforma drumului;
2.4. pe borduri.

Art. 102.
– (1) Administratorul drumului public este obligat sa aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, dupa caz, atât pentru separarea sensurilor si benzilor de circulatie, cât si pentru delimitarea partii carosabile.
(2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua simpla sau dubla interzice trecerea cu vehiculul peste el. Daca o asemenea linie separa sensurile de circulatie, se interzice trecerea pe partea opusa sensului de mers.
(3) Marcajul format dintr-o linie continua aplicata pe bordura trotuarului sau la marginea partii carosabile interzice stationarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoteste un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizeaza lungimea sectorului de drum pe care este valabila interzicerea.
(4) Banda delimitata printr-un marcaj longitudinal format din linii continue, pe care este aplicat si un marcaj simbolizând o anumita categorie sau anumite categorii de vehicule, delimiteaza banda rezervata circulatiei acelei sau acelor categorii de vehicule.

Art. 103.
– Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta, daca manevra impune acest lucru.

Art. 104.
– (1) Linia discontinua simpla este destinata:
a) delimitarii benzilor în vederea ordonarii circulatiei, caz în care intervalul dintre segmentele de linie este considerabil mai mare decât lungimea acestora;
b) anuntarii apropierii de o linie continua si a interdictiei impuse de aceasta sau apropierea de un alt loc ce prezinta un risc particular, cazuri în care intervalul dintre segmentele de linie este considerabil mai mic decât lungimea lor.
(2) Linia discontinua dubla este destinata delimitarii uneia sau mai multor benzi cu circulatie reversibila. Pe asemenea benzi marcajul este însotit de dispozitivele luminoase speciale prevazute la art. 87 alin. (1) si (2).
(3) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua si una discontinua alaturate are pentru conducatorul de vehicul semnificatia liniei celei mai apropiate în sensul de mers. Aceasta dispozitie nu-l împiedica pe cel care a efectuat o depasire sa-si reia locul pe sensul de mers.
(4) Nu sunt considerate marcaje longitudinale liniile continue sau discontinue care delimiteaza marginile partii carosabile sau care, unite cu liniile transversale, delimiteaza locurile de stationare.

Art. 105.
– (1) Marcajul transversal constând dintr-o linie continua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia înaintea careia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului “Oprire”. Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printr-un semnal luminos, printr-o comanda a agentului care dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferata, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Inaintea marcajului ce însoteste indicatorul “Oprire” se poate aplica pe partea carosabila inscriptia “STOP”.
(2) Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depasita atunci când se impune cedarea trecerii. Inaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub forma de triunghi având o latura paralela cu linia discontinua, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.
(3) Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie sa traverseze drumul. Aceste linii au latimea mai mare decât a oricaror alte marcaje.
(4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fata de axul drumului, indica locul destinat traversarii partii carosabile de catre biciclisti.

Art. 106.
– (1) Marcajele, cum sunt: sagetile, inscriptiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la trafic indicatii care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.
(2) Marcajul sub forma unei sau unor sageti, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea directiei sau directiilor astfel indicate. Sageata de repliere care este oblica fata de axul drumului, aplicata pe o banda sau intercalata într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaza obligatia ca vehiculul care nu se afla pe banda indicata de sageata sa fie condus pe acea banda.
(3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifica interzicerea stationarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completata cu înscrisul “BUS” sau “TAXI” poate fi folosita pentru semnalizarea statiilor de autobuze si troleibuze, respectiv de taximetre.
(4) Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spatiul interzis circulatiei.
(5) Marcajele se pot aplica si pe ziduri de sprijin, parapete de protectie sau alte amenajari rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducatorilor de vehicule.
(6) Marcajele sunt de regula de culoare alba, cu exceptia celor ce se aplica pe elementele laterale drumului care sunt de culoare alba, neagra sau galbena si neagra, precum si a celor provizorii, folosite la organizarea circulatiei în zona lucrarilor, care sunt de culoare galbena. In zonele unde stationarea vehiculelor este limitata în timp, marcajele pot fi si de alte culori.