Dispozitii generalern
Art. 1. – Participantii la trafic sunt obligati sa respecte regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare, precum si celelalte dispozitii din prezentul regulament. Acestia trebuie sa se comporte pe drumul public astfel încât sa nu constituie un pericol sau un obstacol pentru circulatia rutiera.
Art. 2. – (1) Administratorul drumului public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia, sa aplice, sa instaleze, sa întretina si sa tina evidenta mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei.
(2) Administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere în scopul determinarii pietonilor si conducatorilor de vehicule sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere.
(3) Aplicarea si instalarea mijlocelor de semnalizare rutiera, a echipamentelor si amenajarilor rutiere destinate sigurantei circulatiei se efectueaza numai cu acordul politiei.
Art. 3. – (1) Se interzice închiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor, depozitarea sau lasarea de materiale ori obiecte pe partea carosabila a drumurilor publice, pe trotuare, precum si în parcari amenajate si semnalizate corespunzator.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), închiderea circulatiei, executarea de lucrari ori instituirea de restrictii pe drumul public se face de catre administratorul acestuia numai cu acordul politiei, conform normelor metodologice comune elaborate de Ministerul de Interne si de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(3) Executantul de lucrari în zona drumului public este obligat sa realizeze amenajari rutiere care sa permita derularea în siguranta a circulatiei, iar atunci când acestea se efectueaza pe trotuar, sa construiasca pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila si protejate corespunzator.
(4) La terminarea lucrarilor, executantul este obligat sa aduca drumul la starea initiala, iar administratorul drumului public sa verifice si sa receptioneze lucrarile numai daca acestea corespund normelor de calitate prevazute de lege si avizelor obtinute anterior începerii lucrarilor.
Art. 4. – (1) Administratorul drumului public trebuie sa ia masuri de înlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, starii sau dotarii tehnice necorespunzatoare a acestuia.
(2) In cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa îl degajeze, sa curete si sa readuca drumul la starea initiala.
Art. 5. – (1) La intersectia unui drum public cu o cale ferata, administratorul caii ferate trebuie sa asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreuna cu administratorul drumului public, sa stabileasca, sa instaleze si sa întretina mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor, cu acordul politiei.
(2) La trecerea la nivel cu calea ferata, administratorul cailor ferate si cel al drumului public, împreuna cu detinatorii terenurilor învecinate sunt obligati sa înlature obstacolele si sa interzica amplasarea de panouri, afise, instalatii, precum si constructii care ar diminua vizibilitatea din locul unde conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca.
(3) Daca la trecerea la nivel cu calea ferata fara bariere nu se pot asigura conditiile prevazute la alin. (2), administratorul drumului public împreuna cu cel al caii ferate, cu acordul politiei, iau masuri, dupa caz, pentru:
a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgentei stabilite de aceste autoritati;
b) desfiintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferata învecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevazuta cu bariera manuala;
c) separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau aeriene.
Art. 6. – (1) Traseele si statiile mijloacelor de transport public de persoane se stabilesc conform reglementarilor în vigoare.
(2) Administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere, în afara partii carosabile, destinate statiilor pentru oprirea autobuzelor si troleibuzelor.
(3) Statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu exceptia celor pentru tramvaie, se amenajeaza, în conditiile prevazute la alin. (2), la cel putin 50 m de coltul intersectiei, dupa traversarea acesteia.
(4) Daca în localitati traseele autobuzelor trec peste calea ferata la acelasi nivel, în ambele parti înainte de trecere trebuie sa existe statii de oprire la cel putin 50 m de aceasta.
(5) Statiile mijloacelor de transport public de persoane în regim de taxi se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale si administratorii drumurilor, cu acordul politiei.
Art. 7. – Se interzice organizarea de mitinguri, manifestari sau de orice alte activitati culturale, sportive ori comerciale pe drumurile publice fara acordul politiei si avizul administratorului drumului public.
Art. 8. – (1) Inspectoratul General al Politiei Române, consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin structurile specializate, organizeaza actiuni permanente de popularizare si cunoastere a regulilor de circulatie.
(2) Politia informeaza si face recomandari cu privire la circulatia pe drumurile publice, nemijlocit ori prin mass-media.