Dispozitii generale

Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile ce revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii în legatura cu acestea sunt supuse dispozitiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta si în regulamentul de aplicare a acesteia.
(2) Dispozitiile prevazute în prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si în siguranta a circulatiei rutiere, apararea vietii si integritatii corporale, a sanatatii persoanelor, proprietatii publice si private, protectia mediului înconjurator, precum si a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor în acest domeniu.
(3) Autoritatea competenta în domeniul circulatiei rutiere, precum si de exercitare a controlului respectarii normelor din acest domeniu este Inspectoratul General al Politiei Române.
(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit de catre autoritatile publice centrale si locale cu atributii în acest domeniu numai cu acordul Inspectoratului General al Politiei Române si cu respectarea întelegerilor internationale la care România este parte.
(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii în domeniul circulatiei si sigurantei rutiere.
Art. 2. – Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie rutiera se fac de catre politisti specializati si anume desemnati prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Române, care au obligatia de a lua masurile legale în cazul în care constata încalcari ale normelor privind circulatia pe drumurile publice.
Art. 3. – Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.
Art. 4. – (1) Controlul circulatiei vehiculelor apartinând Ministerului Apararii Nationale se efectueaza de catre politie, precum si de catre personalul din structura desemnata de acest minister.
(2) Cercetarea accidentelor de circulatie în care au fost angajate vehicule din categoria celor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre politie. La locul accidentului poate asista si un reprezentant al Ministerului Apararii Nationale.
Art. 5. – (1) Administratorul drumului public este obligat sa semnalizeze corespunzator orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stânjeneste sau pune în pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de înlaturare de îndata a acestuia.
(2) Se interzice amplasarea constructiilor de orice fel în zona statiilor mijloacelor de transport în comun, cu exceptia celor destinate refugiilor pentru calatori.
(3) In caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice a drumului public sau a semnalizarii necorespunzatoare a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, respective executantul lucrarilor, raspunde contraventional, civil sau penal, dupa caz.
(4) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu acordul politiei.
Art. 6. – In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul înteles:
1. drum public – orice cale de comunicatie terestra, destinata traficului rutier, daca este deschisa circulatiei publice. Drumurile care sunt închise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;
2. localitate – spatiul ce cuprinde cladiri, ale carui intrari si iesiri sunt semnalizate ca atare;
3. zona rezidentiala – perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, având intrarile si iesirile semnalizate ca atare;
4. zona pietonala – perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, având intrarile si iesirile semnalizate ca atare;
5. parte carosabila – portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor. Un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel;
6. acostament – fâsia laterala cuprinsa între limita partii carosabile si marginea platformei drumului;
7. banda de circulatie – spatiu longitudinal al partii carosabile, materializat sau nu prin marcaje rutiere, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia cu usurinta a unui sir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;
8. banda reversibila – subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, situata lânga axul drumului, destinata circulatiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în functie de intensitatea traficului;
9. banda pentru stationarea de urgenta – subdiviziunealongitudinala suplimentara situata la extremitatea dreapta a autostrazii, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor în cazuri de forta majora;
10. pista pentru biciclete – una dintre subdiviziunile partii carosabile sau o portiune din trotuar ori acostament, materializata prin marcaje rutiere si/sau semnalizata prin indicatoare, destinata numai circulatiei bicicletelor si ciclomotoarelor;
11. trotuar – spatiul din partea laterala a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor;
12. intersectie – orice încrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri, inclusiv spatiile formate de acestea;
13. autostrada – drumul conceput si construit special pentru circulatia autovehiculelor cu sau fara remorci, care nu serveste proprietati alaturate si care:
– are pentru cele doua sensuri de circulatie parti carosabile distincte, separate între ele printr-un spatiu care nu este destinat circulatiei sau, exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia locurilor speciale sau cu caracter temporar;
– nu intersecteaza la nivel drumuri, cai ferate sau linii de tramvai;
– este prevazuta cu semnalizare speciala;
14. trecere la nivel – încrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta;
15. vehicul – un sistem mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;
16. bicicleta – vehiculul prevazut cu doua roti si pedale sau manivele, care se deplaseaza pe drum, actionat de forta musculara a utilizatorilor;
17. motocicleta – autovehiculul cu doua sau trei roti, al carui motor are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm3, cu sau fara atas si/sau o viteza maxima, prin constructie, mai mare de 50 km/h, a carui masa proprie nu depaseste 400 kg;
18. ciclomotor – vehiculul cu doua sau trei roti, care este prevazut cu un motor cu ardere interna, având o capacitate cilindrica de cel mult 50 cm3, care pastreaza caracteristicile generale ale bicicletei, putând fi pus în miscare si cu ajutorul pedalelor, si a carui viteza de deplasare, prin constructie, nu depaseste 50 km/h;
19. autovehicul – vehiculul prevazut cu un dispozitiv mecanic propriu de propulsie; vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, si ciclomotoarele nu sunt considerate autovehicule. Definitia include si termenul automobil, care reprezinta oricare dintre vehiculele cu motor care servesc în mod normal transportului pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri. Acest termen include troleibuzele, adica vehiculele care sunt cuplate la o retea electrica, dar care nu circula pe sine. Acesta nu include vehiculele, cum ar fi tractoarele agricole, a caror utilizare pentru transportul rutier de persoane sau marfuri ori pentru tractarea unor vehicule care transporta persoane sau marfuri nu este decât ocazionala;
20. tractor – autovehiculul destinat prin constructie si echipare tractarii altor vehicule sau efectuarii unor lucrari specifice;
21. remorca – vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul;
22. semiremorca – remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata în parte de catre autovehiculul tragator;
23. remorca usoara – remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
24. masa totala maxima autorizata – masa totala maxima a unui vehicul încarcat, declarata admisibila de catre autoritatea competenta;
25. vehicul cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite – vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste în lungime, latime sau în înaltime limitele maxime ori masele maxime admise prin legislatia în vigoare;
26. conducator – persoana care determina punerea în miscare si actioneaza asupra directiei de deplasare pe drum a vehiculelor si animalelor izolate sau în turma, celor de tractiune, povara ori de calarie;
27. participant la trafic – conducatorul sau pietonul care circula pe drumul public;
28. coloana oficiala – autovehiculul sau grupul de autovehicule însotit de cel putin un vehicul al politiei ce are în functiune mijloacele speciale sonore si luminoase;
29. vehicul în circulatie internationala sau în trafic international – vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat.