Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 255. – Sistemul cu puncte penalizatoare se pune în aplicare în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentului regulament.
Art. 256. – In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor, politia poate solicita sprijinul unor conducatori de autovehicule care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.
Art. 257. – Cu ocazia preschimbarii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile si noile categorii se face dupa cum urmeaza:
a) categoria G cu categoria A;
b) categoria A cu categoria A;
c) categoria B cu categoria B;
d) categoria C cu categoria C;
e) categoria D cu categoria D;
f) categoriile C, E si/sau C + E cu categoria CE;
g) categoriile B, C, E si/sau B + E si C + E cu categoriile BE si CE;
h) categoriile C, D, E si/sau C + E si D + E cu categoriile CE si DE;
i) categoriile B, C, D, E si/sau B + E, C + E si D + E cu categoriile BE, CE si DE;
j) categoria F cu categoria Tr;
k) categoria H cu categoria Tb;
l) categoria I cu categoria Tv.
Art. 258. – (1) Politia asigura însotirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competentei.
(2) Se însotesc cu echipaje ale politiei demnitari români sau oficialitati straine cu functii similare acestora, dupa cum urmeaza:
a) presedintele României;
b) presedintele Senatului;
c) presedintele Camerei Deputatilor;
d) primul-ministru al Guvernului.
(3) In situatii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgenta, pot beneficia de însotirea cu echipaje de politie si ministrii din Guvernul României sau omologi din strainatate aflati în vizita oficiala în România, precum si sefii misiunilor diplomatice, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.
(4) Beneficiaza de însotire si candidatii la functia de Presedinte al României, pe timpul campaniei electorale, dupa validarea candidaturii, numai pe raza localitatilor unde au loc activitatile electorale.
(5) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restrictionarea circulatiei pe anumite sectoare, precum si transporturile agabaritice sau speciale vor fi însotite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Române, în functie de disponibilitati, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.
(6) Beneficiaza de însotire cu echipaje de politie fostii presedinti ai României, în conditiile legii.
Art. 259. – Societatile detinatoare de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri sunt obligate sa le doteze cu aparate de control al timpilor de odihna si al vitezei de deplasare, omologate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 260. – (1) In toate unitatile de învatamânt, curs primar si gimnazial, se vor preda elevilor saptamânal si respectiv lunar, pe parcursul anului scolar, lectii de circulatie rutiera.
(2) Politistii din structura abilitata a Ministerului de Interne vor sprijini si îndruma cadrele didactice din unitatile de învatamânt în desfasurarea acestei activitati.
Art. 261. – La data organizarii, potrivit legii, a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, atributiile prevazute de prezentul regulament pentru Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne se exercita, dupa caz, de catre acestea.
Art. 262. – In sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au urmatorul înteles:
1. viabilitatea drumului – starea tehnica corespunzatoare a partii carosabile, constând în practicabilitatea permanenta a acesteia potrivit reglementarilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor si existenta amenajarilor rutiere si a mijloacelor de semnalizare, care sa asigure fluenta si siguranta circulatiei;
2. amenajare rutiera – orice constructie amplasata pe partea carosabila sau în zona acesteia, destinata reglementarii circulatiei rutiere;
3. declivitate – înclinarea unui drum pe o portiune uniforma fata de axa orizontala;
4. urgenta – situatia de criza sau de pericol potential major care necesita deplasarea imediata pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinte negative, pentru salvarea de vieti omenesti sau a integritatii unor bunuri ori pentru limitarea distrugerii mediului înconjurator;
5. coloana cu regim prioritar – o grupare de doua sau mai multe autovehicule, însotite de unul sau mai multe autovehicule cu regim de circulatie prioritar.