Conducatorii de vehicule / Dispozitii generale
Art. 20. – (1) Conducatorii de autovehicule trebuie sa posede permis de conducere si sa aiba vârsta minima de 18 ani împliniti, cu exceptia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie sa aiba cel putin vârsta minima de 16 ani împliniti.
(2) Conducatorii autovehiculelor care efectueaza transport public de persoane trebuie sa aiba vârsta minima de 21 de ani împliniti si sa faca dovada ca sunt angajati ai unui operator de transport, iar cei care conduc vehicule cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite sau care efectueaza transport de marfuri trebuie sa posede atestat profesional.
(3) Conditiile de obtinere a permisului de conducere si a atestatului profesional se stabilesc prin regulament.
(4) Persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani pot conduce biciclete numai pe drumurile special amenajate si semnalizate corespunzator de catre administratorul drumului respectiv.
Art. 21. – (1) Cadrele medicale abilitate, atunci când constata în cadrul atributiilor de serviciu ca o persoana care poseda permis de conducere este inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, sunt obligate sa comunice despre aceasta de îndata politiei specializate în a carei raza teritoriala îsi desfasoara activitatea.
(2) Lista cu afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 22. – (1) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si îndemânarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.
(2) Conducatorii prevazuti la alin. (1) vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si psihologic. Politia poate propune examinarea medicala sau psihologica, precum si verificarea cunoasterii regulilor de circulatie a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie ori de câte ori constata ca acestia, prin modul de conducere sau comportamentul lor în trafic, pun în pericol siguranta circulatiei.
(3) Verificarea medicala si psihologica prevazuta la alin. (1) si (2) se efectueaza în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
(4) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia specializata si poate fi redobândit numai dupa încetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura. In situatia în care permisul a fost retras pe o durata mai mare de 3 ani, pentru a-l redobândi titularul acestuia trebuie sa promoveze un test de cunoastere a regulilor de circulatie.