Circulatia autovehiculelor in trafic international

Art. 74. – (1) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca îndeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise în circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil, conform prevederilor Conventiei internationale asupra circulatiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968.
(2) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state pot circula pe drumurile publice din România daca îndeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise în circulatia interna tionala, dar numai în perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.
Art. 75. – Persoanele care domiciliaza în alte state, venite temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis valabil, eliberat de autoritatea competenta din statul respectiv, dupa modelul stabilit în Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968, la care România este parte, de asociatii afiliate la Federatia Internationala a Automobilului ori la Alianta Internationala de Turism sau a carui valabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate.