Cai de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei

Cai de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei

Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere în a carei raza de competenta a fost constatata fapta.

Plângerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare, de la data înregistrarii acesteia, pâna la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti.

Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data depunerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fost savârsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie pentru o perioada de 30 de zile.

Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori înlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române ori adjunctul acestuia pe a carei raza de competenta a fost savârsita contraventia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este în curs de solutionare, pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti.

Plângerea, împreuna cu dosarul cauzei, se trimite în termen instantei de judecata pe raza careia a fost savârsita fapta.

În cazul în care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata învestita cu solutionarea cauzei citeaza unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate în eveniment si societatea de asigurare.

În cazul în care instanta investita cu solutionarea cauzei a respins plângerea contravenientului împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara, îsi produc efectele dupa data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti si expirarea valabilitatii dovezii înlocuitoare a permisului de conducere.

Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie în acelasi termen în care se prescrie sanctiunea contraventionala principala. (În actuala reglementare, executarea sanctiunii complementare se prescrie într-un an de zile de la data constatarii faptei ceea ce nu este corect, întrucât sanctiunea principala – amenda contraventionala – se prescrie în 5 ani.