Atestatul profesional

 

Art. 71. – (1) Atestatul profesional este documentul care da dreptul posesorului permisului de conducere, angajat pe baza de contract, sa conduca autovehicule destinate transportului public de marfuri sau persoane.
(2) Atestatul profesional se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Româna în conditiile stabilite prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
Art. 72. – Atestatul profesional se elibereaza conducatorului de autovehicul care efectueaza:
a) transport de marfuri cu vehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, în trafic intern si/sau international;
b) transport public de persoane în trafic intern si/sau international;
c) transport de produse sau substante periculoase;
d) transport cu autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite.
Art. 73. – Atestatul profesional se suspenda sau se anuleaza de catre autoritatea care l-a eliberat, în cazul în care titularul a savârsit abateri grave sau repetate de la reglementarile specifice privind transportul rutier si protectia mediului.
Art. 74. – Titularul permisului de conducere valabil pentru una sau mai multe categorii de autovehicule nu poate efectua transport public de marfuri sau persoane fara a avea atestat profesional valabil pentru tipul de activitate pe care o executa