Anularea permisului de conducere

 

Art. 246. – (1) Anularea permisului de conducere se dispune de catre autoritatile prevazute la art. 101 alin. (1) din ordonanta de urgenta, pe raza carora s-a petrecut fapta sau de catre aceleasi autoritati, pentru faptele constatate de politistii din subordine, în baza hotarârii judecatoresti ramase definitiva pentru savârsirea infractiunilor prevazute la art. 101 alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si în cazul prevazut în alin. (2) din acelasi act normativ.
(2) Anularea permisului de conducere se dispune de catre directia politiei specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotarât o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta, pentru o fapta savârsita pe teritoriul altui stat, în conditiile stabilite prin conventia prevazuta la art. 241 alin. (3).
Art. 247. – (1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat va fi încunostintata în scris despre masura luata, în termen de cel mult 5 zile de la luarea hotarârii.
(2) Impotriva hotarârii de anulare a permisului de conducere se poate introduce actiune în justitie, în contenciosul administrativ, potrivit legii.
Art. 248. – Hotarârea asupra anularii se înscrie în evidentele Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structura teritoriala de specialitate care a eliberat permisul de conducere.