Amenzile contraventionale

Amenzile contraventionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate.
Un punct amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarâre a Guvernului.
Contraventiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta li se stabilesc clase de sanctiuni carora le corespunde un numar de puncte-amenda, în functie de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care acestea îl prezinta.

Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele:

  1. clasa I de sanctiuni – 2 sau 3 puncte-amenda;
  2. clasa a II-a de sanctiuni – 4 sau 5 puncte-amenda;
  3. clasa a III-a de sanctiuni – de la 6 la 8 puncte-amenda;
  4. clasa a IV-a de sanctiuni – de la 9 la 20 puncte-amenda;
  5. clasa a V-a de sanctiuni – de la 21 la 100 puncte-amenda.

Contraventiile prevazute la clasa a V – a de sanctiuni se aplica persoanelor juridice.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României de catre politistii de frontiera.

Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

Intrarea în România a cetatenilor straini sau a cetatenilor români cu domiciliul în strainatate este conditionata de prezentarea dovezii achitarii amenzilor datorate bugetului de stat sau local pentru contraventii savârsite pe teritoriul României, la regimul circulatiei.

În cazurile constatarii faptei cu un mijloc tehnic certificat sau mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, procesul-verbal se poate încheia si în lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mentionându-se aceasta în procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori. Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege. Pentru amenzile contraventionale în cuantum de pâna la 20 puncte- amenda, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.

Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achita la Casa de Economii si Consemnatiuni – CEC – S.A. sau la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale; indiferent de localitatea pe a carei raza acestea functioneaza, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul savârsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, în termenul prevazut de lege.